Monthly Archives - مرداد ۱۳۹۶

طراحی شارژر ضدعفونی‌کننده

دنیای فناوری امروز پر است از ابزارهایی که زندگی شما را سهل کرده و دغدغه‌های ذهنی‌تان را کاهش میدهد، ابزارهایی که گاه کاربری آنها شما را شگفت زده خواهد کرد.

طراحی شارژر ضدعفونی‌کننده

سامانه کار مجازی…

سامانه آزاد برای سازمان‌های دولتی و خصوصی، مهندسان نرم‌افزار و شبکه، دانشجویان، مدارس و موسسات آموزش عالی و مصارف شخصی و خانگی است.